Terug

Beaulieu International Group kondigt intentie aan om Belgische activiteiten in getuft tapijt stop te zetten.

Persbericht

Waregem, België – 10 november 2022 – Tijdens een ondernemingsraad die vandaag plaatsvond, heeft de Beaulieu Flooring Solutions Business Unit van Beaulieu International Group (B.I.G.) zijn intentie aangekondigd om zijn Belgische activiteiten in getuft tapijt stop te zetten. Indien de intentie bevestigd wordt zouden er in totaal 174 werknemers betrokken zijn.  

De Tuft-markt worstelt al verscheidene jaren met overcapaciteit, voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de consumentenvoorkeur naar alternatieve vloerbekledingssystemen zoals laminaat, LVT en vinyl, waarin B.I.G. ook sterk gegroeid is. Het Tuft-segment vertegenwoordigt vandaag een gering percentage van de totale vloerbedekkingsactiviteiten van de Groep. Ondanks een transformatieplan en groei-investeringen in deze activiteit, maken de huidige marktomstandigheden het voor de Tuft-Divisie onmogelijk om in haar huidige vorm rendabel te zijn.

De Beaulieu Flooring Solutions Business Unit kondigt vandaag dan ook zijn intentie aan om de Belgische activiteiten in getuft tapijt stop te zetten.

Indien deze intentie wordt bevestigd, zouden 174 tewerkstellingsplaatsen verdwijnen waarbij maximaal ingezet wordt op her tewerkstelling binnen de Groep.

De markt voor vloerbedekkingen verandert snel en de voorkeur van de klant is al enige tijd verschoven naar hardere vloeroppervlakken. Tegelijkertijd zorgt zowel de aanhoudende concurrentie als de overcapaciteit op een krimpende en gediversifieerde markt al verscheidene jaren voor een permanente druk op de klassieke tapijtactiviteiten. Diverse initiatieven van het management, waaronder investeringen in productdifferentiatie, nieuwe machines, het betreden van nieuwe markten en efficiëntieverbeteringen, hebben de rendabiliteit niet voldoende kunnen herstellen. Het voornemen tot sluiten zou de Groep in staat stellen om zich te concentreren op de verdere ontwikkeling van de rendabele vloerbedekkingssegmenten om zo de duurzame groei van de Groep en de hierbij betrokken tewerkstelling van meer dan 4.900 personeelsleden wereldwijd te helpen bestendigen.

Naar aanleiding van deze aankondiging werd de wettelijk voorgeschreven informatie- en consultatieprocedure opgestart. De onderneming zal de werknemersvertegenwoordigers alle feiten voorleggen in een geest van openheid en transparantie.

Eveneens benadrukt de Groep dat ze maximaal wil inzetten op een her tewerkstelling van de betrokken medewerkers.