Duurzaamheid

We namen uitgebreid de tijd om een duurzaamheidsstrategie uit te tekenen waarin we allen geloven en waarvoor we willen vechten. Die strategie is gebaseerd op uitvoerbare engagementen. Ze omvat onze belangrijkste prioriteiten en weerspiegelt onze B.I.G.-spirit op een integere manier.

Onze visie voor B.I.G. bestaat erin actief mee te bouwen aan een betere toekomst. Dat doen we door onze milieuvoetafdruk tot nul terug te dringen, door zorg te dragen voor onze mensen en iedereen rondom ons, en door op een transparante en ethische manier zaken te doen.

Sustainability - Beaulieu International Group

Shaping sustainable living, together

Klimaatopwarming is een van de grootste uitdagingen die de mensheid ooit heeft gezien. Daarom zijn we ervan overtuigd dat iedereen - regeringen, burgers en bedrijven - dringend actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat we een goede levenskwaliteit kunnen behouden en dat we duurzaam op deze aarde kunnen leven. Eigenlijk is het doodeenvoudig: de toekomst zal duurzaam zijn of ze zal niet zijn.

 

En bedrijven moeten een deel van de oplossing zijn. B.I.G. moet een deel van de oplossing zijn.

 

Precies daarom zetten we nu al stappen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Toch zullen we onze collectieve inspanningen nog opschroeven: we zullen op een actieve manier nieuwe en betere manieren ontwikkelen en implementeren om onze producten nog duurzamer te produceren. Het is onze ultieme doelstelling om het leven duurzamer te maken voor huidige en toekomstige generaties.

 

Wij kunnen dit waarmaken. We staan gekend als energieke ondernemers die de juiste producten maken en met gerichte acties onze activiteiten ontwikkelen en verder laten groeien.

 

Samen kunnen we het leven duurzaam maken.

 

Onze routekaart naar 2030

Als internationale onderneming weet B.I.G. maar al te goed met welke milieuvraagstukken onze planeet wordt geconfronteerd.

We zijn dan ook vastberaden ons steentje bij te dragen en willen ons actief inzetten voor een duurzamere samenleving. Daarom hebben wij een roadmap uitgewerkt die onze duurzame aanpak weerspiegelt met daarin 5 routes die leiden naar een zero footprint future.

roadmap

We nemen verantwoordelijkheid voor de milieu-impact van onze activiteiten.

  

#
Water

We monitoren nauwgezet ons waterverbruik en gebruiken zo weinig mogelijk water in onze productieprocessen. En wanneer we toch water gebruiken, geven we de voorkeur aan gerecycleerd water.

#
Energie

Toekomstbestendig energiebeheer is bij B.I.G. een topprioriteit. Daarom implementeren we ambitieuze energiebesparingsprogramma's in al onze vestigingen wereldwijd.

#
Afval

We lanceren verschillende initiatieven om afval te verminderen, van gerecycleerde garens uit plastic zeeafval tot geoptimaliseerde staalgroottes voor onze klanten. Ook ons productieafval wordt gerecycleerd en opnieuw tot korrels verwerkt.

We waarderen onze medewerkers en de mensen om ons heen

#
Onze mensen

B.I.G. streeft er actief naar om een talentgerichte organisatie te zijn, met sterke loopbaantrajecten en een open bedrijfscultuur waarin samenwerking centraal staat.

#
Lokale gemeenschappen

We steunen verschillende liefdadigheidsacties en doen geregeld een beroep op de diensten van maatwerkbedrijven. Ook bieden we volop kansen aan studenten in al onze vestigingen.

#
Veiligheid

Aan de hand van ergonomische werkposten en gedragsgebaseerde veiligheidsregels streven we naar een risicovrije werkomgeving die niet alleen voldoet aan de wettelijke vereisten, maar ze zelfs vaak overtreft.

We streven naar een circulaire economie en houden hierbij rekening met de volledige toeleveringsketen

#
Samenstelling van producten

B.I.G. levert actieve inspanningen om gerecycleerde en recycleerbare grondstoffen te gebruiken in zijn producten, van 100% recycleerbaar Rewind-naaldvilttapijt tot de introductie van een nieuw productassortiment met minstens 30% gerecycleerd polypropyleen bij Distriplast.

#
Verpakkingen

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, gebruiken we in onze verpakkingsprocessen gerecycleerde en/of recycleerbare grondstoffen.

#
Circulaire oplossingen

Veel van onze innovatie-inspanningen zijn erop gericht om recycleerbare monomateriële eindproducten te produceren, zoals onze UltraBond-vezels.

We nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het klimaat

#
1
Hernieuwbare energie

Verschillende B.I.G.-vestigingen zijn uitgerust met zonnepanelen. Bovendien vervangen we waar mogelijk apparatuur die werkt op fossiele brandstoffen, door elektrische apparatuur.

#
2
CO2-uitstoot

We richten ons in eerste instantie op multimodaal transport en beperken de CO2-uitstoot in al onze productievestigingen tot een minimum.

Wij handelen met integriteit en hechten waarde aan open communicatie

#
Communicatie

Transparantie is essentieel om iedereen op dezelfde lijn te houden. B.I.G. hanteert een heldere communicatie om de personeelsbetrokkenheid en -retentie te vergroten en een succesvolle interne bedrijfscultuur te realiseren en in stand te houden.

#
Beleids- en richtlijnen van B.I.G.

Al onze engagementen zijn vastgelegd in beleids- en richtlijnen, zodat we conform de internationale regelgeving werken, onze (interne) processen kunnen stroomlijnen en advies kunnen geven aan beleidsmakers.

#
Gedragscode voor leveranciers

We leggen de lat hoog voor onszelf en we verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Alleen samen kunnen we echt het verschil maken.

De I in B.I.G.

Onze organisatie

Ons verhaal