Terug

Route 2030: Een duurzame toekomst voor verpakking

Corporate

B.I.G. timmert aan de weg om onze ecologische voetafdruk naar nul te reduceren tegen 2030. Dat klopt, nul. Om de weg ernaar toe tastbaar te maken, nemen we jou graag mee langs verschillende van onze duurzaamheidsprojecten. In deze editie: een duurzame toekomst voor verpakking.

De laatste jaren wordt steeds meer erkend dat verpakkingsafval en de impact ervan op het milieu moet worden aangepakt. Verpakkingen zijn één van de grootste gebruikers van nieuw materiaal: 40% van de kunststoffen en 50% van het papier dat in de Europese Unie (EU) wordt gebruikt, wordt gebruikt voor verpakkingen. Als er geen actie wordt ondernomen, zal het verpakkingsafval in de EU tegen 2030 met nog eens 19% toenemen, en voor plastic verpakkingsafval zelfs met 46%. Om dit tegen te gaan heeft de Europese Commissie de huidige verpakkingswetgeving herzien en in het nieuwe voorstel verplichte doelen gesteld voor de minimale hoeveelheid gerecycled materiaal die aanwezig moet zijn in plastic verpakkingen.

Bij B.I.G. staan we volledig achter dit initiatief om van duurzame producten de norm te maken en het volledige actieplan voor de circulaire economie. Wij geloven dat dit een uitdaging, maar ook een kans voor ons is, en we zullen er alles aan doen om de hoeveelheid gerecycled materiaal in onze verpakkingen te verhogen!

De lat hoog leggen

"Deze richtlijnen worden door elke lidstaat afzonderlijk geïmplementeerd, wat de complexiteit vergroot om de optimale balans te vinden. Het wordt een ware zoektocht", legt Dieter De Jans, Global Category Manager Indirect Spend, uit. "Er zijn twee soorten afvalstromen waar de Europese Unie rekening mee houdt. Enerzijds is er de afvalstroom na de industrie (post-industrieel) en anderzijds de afvalstroom na de consument (post-consument). De doelstellingen van de Europese Unie richten zich voornamelijk op post-consumer gerecyclede materialen. Tegen 2030 willen ze 35% post-consumer gerecycled materiaal in alle verpakkingen, en tegen 2040 65%. Wij hebben de lat echter nog hoger gelegd. Tegen 2025 streven we naar 35% gerecycled materiaal, waarbij ten minste 25% afkomstig is van de afvalstroom na consumptie. Tegen 2030 willen we een totaal van ten minste 50% gerecycled materiaal in onze verpakkingen, waarvan 40% afkomstig is van post-consumer recyclaat. Deze ambitieuze doelstellingen kunnen we alleen halen met voldoende ondersteuning en inspanningen van onze lokale teams en hun bereidheid om alternatieve oplossingen te onderzoeken."

Data is key

Het verzamelen van datagegevens is essentieel om een volledig inzicht te krijgen in de huidige situatie van B.I.G. Dit is nodig om te bepalen welke soorten verpakkingen momenteel wereldwijd worden gekocht, hoeveel gerecycled materiaal ze bevatten en welk percentage van dat gerecycled materiaal elke specifieke verpakking bevat. "Met deze informatie kunnen we onze vooruitgang nauwkeurig beoordelen. Op dit moment kopen we ongeveer 3.000 ton plastic verpakkingen, waarvan 16% bestaat uit postindustrieel recyclaat en 13% uit postconsumer recyclaat. Onze huidige totale gerecyclede inhoud is dus 29%. We hebben een kenniscentrum voor verpakkingen opgezet om deze cijfers op de voet te volgen, te evalueren en om extra maatregelen te nemen als dat nodig is", zegt Dieter.

Gedreven door wetgeving

In Spanje zijn er al belastingen ingevoerd voor verpakkingen zonder gerecycled materiaal. Er wordt een boete van 450 euro opgelegd voor elke ton niet-gerecycleerd materiaal in de verpakking. "In onze vestiging in Domenech moeten we snel handelen vanwege de wetgeving", vervolgt Dieter. "Daarom hebben we onze verpakkingen die onder deze regelgeving vallen zodanig aangepast dat ze 50% gerecycled materiaal bevatten. We zouden bijvoorbeeld een belasting van €3.600 hebben moeten betalen op een standaardproduct, maar nu hebben we de helft van dat bedrag bespaard dankzij het duurzamere alternatief. In sommige gevallen hebben we echter nog geen volwaardig alternatief met gerecycled materiaal gevonden. In deze gevallen hebben we gekeken naar het gewicht en de dikte van onze verpakkingen om te bepalen of er aanpassingen konden worden gemaakt. Het gebruik van een lichtere folie verlaagt bijvoorbeeld niet alleen de kosten, maar verbetert ook de duurzaamheid door minder materiaal te gebruiken. En natuurlijk zijn er uitgebreide tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen kwaliteitsverlies optreedt."

Tal van factoren spelen een rol

"Een andere overweging is of de verpakking handmatig of automatisch wordt aangebracht. Bij het automatisch verpakken van grote naaldviltrollen wordt er gelast. We hebben echter gemerkt dat verpakkingen met een hoog percentage gerecycled materiaal minder gunstig reageren dan handmatig aangebrachte verpakkingen. Zoals je kan zien, spelen talrijke factoren een rol bij het maken van verpakkingskeuzes", zegt Dieter.

"Over het algemeen boeken we aanzienlijke vooruitgang, hoewel sommige sites door specifieke omstandigheden geconfronteerd worden met uitdagingen. Maar het is motiverend om te zien dat onze ambitieuze doelstellingen aansluiten bij de vraag van klanten naar oplossingen met gerecycleerde materialen. We hebben de juiste stap voorwaarts gezet!", besluit Dieter.

Route 2030 recycled