Terug

Route 2030: inzetten op wetenschappelijk onderbouwde doelen

Corporate

B.I.G. gaat vol voor een ecologische voetafdruk van nul in 2030. Inderdaad, nul. Om het traject richting die doelstelling tastbaar te maken, dompelen we jou graag onder in wat onze duurzaamheidsprojecten precies inhouden. Elke twee weken stellen we een nieuw project voor. In deze editie hebben we het over hoe wij ons inzetten voor het Science Based Targets initiatief, dat onze ambitie voor een duurzame toekomst onderstreept.

We gaan een paar jaar terug in de tijd, naar 2015. In december werd de Overeenkomst van Parijs ondertekend, waarin doelstellingen werden bepaald om de opwarming van de aarde te beperken en landen te begeleiden op hun weg naar een duurzame toekomst. Uit de overeenkomst vloeide ook het Science Based Targets initiatief (SBTi) voort, dat bedrijven een kader biedt voor het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen. Deze laatste zijn in overeenstemming met wat de nieuwste klimaatwetenschap nodig acht om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) zijn de dragers van dit initiatief.

Hoewel we bij B.I.G. al werkten aan de vermindering van onze globale milieu-impact en ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies in 2022 communiceerden, hebben we besloten het nieuwe jaar te beginnen met het indienen van een verbintenisbrief bij het Science Based Targets-initiatief.

We vinden het cruciaal om onze doelstellingen te toetsen aan wetenschappelijk onderbouwde criteria en onze duurzaamheidsdoelstellingen verder te versterken.

B.I.G. toont betrokkenheid

"De eerste stap is het ondertekenen van de verbintenisbrief", zegt Clara Carelli, Group Sustainability Director. "De volgende is het indienen van ons plan en het laten valideren. De deskundigen van de SBTi-organisatie zullen nagaan of onze doelstellingen overeenkomen met de klimaatwetenschap en met wat ons bedrijf nodig heeft om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Voor ons is dit een must have. Eerst en vooral is het goed voor de planeet en de toekomst van onze kinderen. Daarnaast is dit ook iets dat onze groei toekomstbestendig maakt, innovatie en ons concurrentievermogen stimuleert en tegelijkertijd ons helpt om concrete duurzaamheidsverbintenissen te communiceren aan steeds bewustere consumenten."

Wetenschap is de sleutel

Op basis van wetenschappelijke criteria geeft het platform Science Based Targets aanbevelingen over hoeveel en hoe snel bedrijven hun broeikasgasemissies moeten verminderen om aan de doelstellingen te voldoen. "Dat is ook wat maakt dat dit initiatief wereldwijd wordt erkend als de standaard. Als je als bedrijf serieus bent over klimaatverandering en de aanpak daarvan, moet je binnen dit kader werken." Maar de wetenschap staat niet stil en is een voortdurend veranderend proces. Daarom is het belangrijk om het kader waarbinnen bedrijven opereren aan te passen aan de steeds vernieuwende inzichten. "Op basis van nieuwe inzichten kunnen ze de doelstellingen aanscherpen en vragen om meer te doen. Dus als je eenmaal in het programma stapt, is er geen weg terug," vervolgt Clara.

Leidende rol

Met ons Route 2030-programma gingen we reeds de uitdaging van duurzaamheid aan, maar het aangaan van deze verbintenis benadrukt onze duidelijke ambities. "Het maakt onze doelen tastbaarder en zichtbaarder. Het laat zien dat we het echt menen. Bedrijven die met succes aan de SBTi-vereisten voldoen, worden erkend als leiders in de strijd tegen klimaatverandering. En dat is waar we als bedrijf willen zijn, we willen een leidende rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering", besluit Clara.

route 2030 science