Terug

Beaulieu maakt jaarresultaten bekend, neemt maatregelen om competitiviteit te verbeteren en investeert verder in de toekomst

Corporate
Persbericht

Het jaar 2023 werd gekenmerkt door wereldwijde economische ongunstige trends. De lage wereldwijde groei van het BBP had een directe invloed op de meeste van onze belangrijkste markten, wat een negatieve invloed had op de marktvraag en de marges.  Grondstof- en energieprijzen daalden dan wel geleidelijk, waardoor onze marge verbeterde, maar het volumeverlies kon slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden. In België voelden we vooral het effect van sterk gestegen arbeidskosten in combinatie met hoge energiekosten vanwege onze energie-intensieve activiteiten.  Daarbovenop werden verschillende van onze divisies geconfronteerd met goedkope import uit Aziatische landen, die producten aanbieden tegen veel lagere prijzen dan producten uit eigen productie. 
Tot slot keerde het tij voor de chemiemarkt in 2023,  waarbij we na enkele jaren van uitzonderlijke prestaties terugvielen op historisch lagere marges. De omzet in Polymeren daalde ook significant met 26%, voornamelijk als gevolg van dalende grondstofprijzen waardoor ook de verkoopprijzen aanzienlijk terugvielen. 

Geconsolideerde omzet van 2 miljard euro
Dit alles resulteerde in een geconsolideerde jaaromzet van 2,0 miljard euro en een EBITDA van 98,1 miljoen euro voor 2023, aanzienlijk lager dan vorig jaar. Na investeringen van 80,7 miljoen euro en perimeterwijzigingen (overnames en herstructureringen) rapporteren we een break-even geconsolideerde vrije kasstroom. Het eigen vermogen van de Groep evolueerde van 895,0 miljoen euro eind 2022 naar 730,3 miljoen euro eind 2023. Deze daling omvat ook de uitbetaling van een dividend, dat nog werd berekend op de goede resultaten van 2022, maar pas in juni 2023 werd uitbetaald  In 2024 zal er geen dividend uitbetaald worden.

Maatregelen om concurrentie en rendabiliteit te verbeteren
Als gevolg van deze cijfers en met een moeizaam herstel in 2024 in het vooruitzicht, kondigde Beaulieu in april reeds de intentie aan om 3 productiesites die structureel verlieslatend waren, te sluiten. 

Daarnaast plant Beaulieu enkele footprintrationalisaties door te voeren, waarbij productie-optimalisatie de voornaamste doelstelling is om de lagere marktvraag te counteren. Zo kondigden we op 6 juni, tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad op de Berry Yarns-site in het Belgische Komen, de intentie aan om de site te sluiten en ons volledig te concentreren op de garenproductie in de 2 overblijvende sites gelegen in het Franse Comines (4 km verderop dan de Belgische site) en in China. Daarnaast heeft Beaulieu de intentie aangekondigd om de tufting-activiteiten van haar Belgische kunstgrassite in Oostrozebeke te sluiten. De extrusie van kunstgrasgarens, met een toenemende focus op het sportsegment, zal behouden blijven in Oostrozebeke. Indien de intentie zou bevestigd worden, zullen de tufting & finishing- activiteiten vanaf 2025 uitgevoerd worden in de Spaanse kunstgrasvestiging van Beaulieu. 

Door te rationaliseren en dezelfde activiteiten te concentreren op één enkele site, kunnen we onze productie optimaliseren en de doorgedreven concurrentie vanuit Azië het hoofd bieden. Deze ingrepen zijn niet alleen nodig om het bedrijf efficiënter te maken. Ze bieden ook de mogelijkheid om ons verder te specialiseren in de high-end markten en nichesegmenten zoals sports (kunstgras) en contract (garens), waarbij we een unieke positie kunnen innemen en dankzij innovatie en digitalisering betere en duurzamere producten kunnen bieden aan de klanten.

De geplande footprintoptimalisatie zou mogelijk leiden tot het verlies van 119 banen op de Komen-site,  hoewel 40 werknemers tewerkgesteld zouden kunnen worden op de Franse site op 4 km van de Komen- site en 30 banen in Oostrozebeke. Vandaag werken er in België in totaal 1.751 werknemers in vast dienstverband voor Beaulieu, verspreid over 8 locaties en wereldwijd werken er meer dan 4.700 medewerkers voor de Groep.

Na deze aankondiging is het wettelijk verplichte informatie- en consultatieproces van start gegaan. Beaulieu zal alle feiten aan de werknemersvertegenwoordigers voorleggen in volledige openheid en transparantie.

Beaulieu blijft investeren in duurzaamheid en in de toekomst
Zoals in detail beschreven in haar Duurzaamheidsverslag, maakt Beaulieu tegelijk goede vooruitgang met haar duurzaamheidsprogramma en optimaliseert ze haar inspanningen om de ambitie voor 2030 zo goed mogelijk te benaderen. Voor 2023 werden er duidelijke plannen opgesteld om de Net Zero-doelen te bereiken, met een bijzondere focus op het verminderen van emissies gerelateerd aan haar waardeketen (Scope 3). Meer dan 70 % van onze divisies wereldwijd hebben een duidelijke routekaart met tussentijdse mijlpalen. We hebben onze wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met ~4 % verminderd ten opzichte van 2022, en met bijna 16 % ten opzichte van 2021 (onze baseline). Naast een lager activiteitenniveau, liggen acties zoals een lager energieverbruik in combinatie met een toename in hernieuwbare energiebronnen (+ ~4 % ten opzichte van 2022), een groter aandeel gerecyclede/hergebruikte of minder koolstofintensieve grondstoffen en een verminderde impact van sommige van onze producten aan het einde van hun levensduur aan de basis van dit positieve resultaat.

Tegelijk met de aangekondigde footprintrationalisatie van haar garensvestigingen, zal Beaulieu ook aanzienlijk investeren in een nieuw state-of-the-art machinepark voor de garenactiviteiten, een essentiële stap om haar Europese marktaandeel te vergroten. Dit nieuwe machinepark garandeert een energie-efficiënter, sneller en flexibeler productieapparaat (meer kleine rollen, kleinere batchgroottes, enz.), waardoor het bedrijf zijn competitiviteit zal kunnen vergroten en zijn contractklanten een uniek en duurzaam product kan bieden.

Een andere toekomstgerichte investering betreft het nieuwe state of the art Experience Center dat midden mei zijn deuren opende in Wielsbeke. In dit bijna-energieneutrale (BEN) gebouw, dat ook 3 verdiepingen kantoren herbergt, brengt Beaulieu al haar oplossingen samen onder één dak.  Met dit nieuwe gebouw verankert B.I.G. zich stevig in België.

Beaulieu houdt de blik dus gericht op toekomstgerichte projecten met een focus op duurzaamheid, innovatie, veiligheid en haar werknemers, zodat het bedrijf er staat wanneer de markt zich herstelt. Hiervoor hebben wij in 2024 een significant investeringsplan van ongeveer 100 mio euro voorzien.

Download ons Jaarverslag & Duurzaamheidsverslag 2023

Beaulieu - Annual & Sustainability report 2023