Terug

CEO-wissel bij Beaulieu International Group

Corporate
Persbericht

<< Aankondiging namens de Raad van Bestuur van Beaulieu International Group >>

De Raad van Bestuur van B.I.G. kondigt vandaag aan dat Dominiek De Clerck vanaf heden de rol – ad interim - opneemt als CEO voor de Group. De zoektocht naar een externe CEO is lopende.

Pol Deturck kwam in maart 2021 aan het roer bij B.I.G. om een duurzaam groeibeleid met een blijvende focus op de klanten, innovatie en verdere expansie uit te werken. In de zomer van 2023 gaf hij aan de fakkel te willen overdragen in de loop van het jaar 2024.  Op 30 juni 2024 zal Pol Deturck het bedrijf verlaten.

Tijdens de komende transitieperiode zal hij als Adviseur van de CEO zorgen voor een optimale kennisoverdracht naar Dominiek De Clerck.

De Raad van Bestuur wil Pol Deturck van harte bedanken voor de succesvolle transitie en de mooie resultaten die het bedrijf de afgelopen jaren kon neerleggen ondanks de zeer uitdagende marktomstandigheden.