Terug

Route 2030: Een verantwoorde toeleveringsketen verzekeren

Corporate

B.I.G. timmert aan de weg om de ecologische voetafdruk naar nul te reduceren tegen 2030. Dat klopt, nul. Om de weg ernaar toe tastbaar te maken, nemen we jou graag mee langs verschillende van onze duurzaamheidsprojecten. In deze editie: hoe wij ervoor zorgen dat al onze leveranciers en partners zich ethisch gedragen en duurzaamheid bovenaan de agenda zetten.

Volgens het onderzoek van Deloitte naar third-party risk management, heeft maar liefst 84% van de organisaties in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een ESG-incident met derden, zoals bijvoorbeeld een probleem met één van hun partners in verband met milieu-, sociale of bestuurspraktijken. Hoewel het ESG-bewustzijn de afgelopen tien jaar aanzienlijk is toegenomen, beschikken veel organisaties nog steeds niet over de formele mechanismen die nodig zijn om ESG-risico's te beoordelen of te prioriteren wanneer ze met derden samenwerken. Deze mechanismen zijn essentieel voor een meer ethische toeleveringsketen en een sterke focus op duurzaamheid.

Hoewel B.I.G. een verticaal geïntegreerde groep is, beschikken wij wereldwijd over een uitgebreid netwerk van leveranciers, klanten en distributeurs. Om een echte en blijvende impact te kunnen realiseren, moeten we ervoor zorgen dat we allemaal op één lijn zitten wat betreft de belangrijkste duurzaamheidswaarden en -principes. Daarom hebben wij onlangs een reeks mechanismen voor risicobeheer door derden (TPRM) in het leven geroepen en ingevoerd.

Waarom wij in TPRM geloven

"Bij B.I.G. willen we op een transparante, ethische en verantwoordelijke manier zaken doen", zegt Group Internal Audit & Risk Director Els Hostyn. "Daarom zijn integriteit, open communicatie, naleving van regelgeving en respect voor mensenrechten en milieu van vitaal belang bij alles wat we doen. Wij beschouwen TPRM als onmisbaar om ervoor te zorgen dat al onze partners op dezelfde golflengte zitten als wij. Door te kiezen voor een op risico gebaseerde aanpak kunnen we de kans op ESG-incidenten bij partners beter inschatten en minimaliseren. Bovendien zal het ons ook helpen om boetes van regelgevende instanties te vermijden, certificaten te verkrijgen en vooral om een echt verantwoordelijke onderneming te zijn."

Mechanisme 1: de gedragscode voor leveranciers

Vorig jaar hebben wij onze gedragscode voor leveranciers opgesteld. Dit is een document waarin wij de normen en belangrijkste principes inzake ethisch en sociaal gedrag, bestuur, gezondheid en veiligheid en milieu uiteenzetten die wij ook van onze leveranciers verwachten. Elke leverancier van B.I.G. is verplicht deze gedragscode na te leven, en leveranciers met een hoog en gemiddeld risico worden verzocht deze formeel te ondertekenen. Bovendien verwachten wij van onze leveranciers dat zij op hun beurt van hun eigen leveranciers vergelijkbare hoge normen eisen.

Mechanisme 2: interne risicobeoordelingen

Vanaf 2023 moeten we, voordat we met een nieuwe leverancier in zee gaan, eerst een interne risicobeoordeling uitvoeren op drie gebieden: mensen- en sociale rechten, milieubeheer en behoorlijk bestuur. Leveranciers die op één of meerdere van deze gebieden als gemiddeld of hoog risico worden beschouwd, ontvangen vervolgens een aanvullende vragenlijst. Op basis van de antwoorden die zij geven, beslissen wij vervolgens of wij al dan niet met deze derde partij in zee gaan en welke corrigerende maatregelen eventueel nodig zijn.

Mechanisme 3: sanctiescreening

Naast de interne risicobeoordeling hebben wij ook een sanctiescreening ingevoerd. Dit geldt voor alle partijen waarmee wij samenwerken, zoals klanten, leveranciers, distributeurs, consultants, dienstverleners, enz. We gebruiken een instrument om na te gaan of een derde partij voorkomt op een van de vele openbare sanctielijsten. Zo ja, dan is zakendoen met hen uiteraard uitgesloten.

Managen van veranderingen

"Natuurlijk gaat het tijd kosten om het nieuwe systeem vlot te laten werken", besluit Els. "Het is immers niet mogelijk om onze duizenden leveranciers in één dag onder de loep te nemen. Bovendien brengt onze nieuwe risicogebaseerde aanpak heel wat veranderingen met zich mee voor onze werkwijze. Als we vroeger een nieuwe leverancier op het oog hadden, stelden we de inkooporder al op. Nu moeten we eerst het TPRM-proces doorlopen voordat we een formele overeenkomst en inkooporder kunnen sluiten."

risk management