Terug

Route 2030: Geotextiel vervult een duurzame rol in bouwprojecten

Corporate

B.I.G. gaat vol voor een ecologische voetafdruk van nul in 2030. Inderdaad, nul. Om het traject richting die doelstelling tastbaar te maken, dompelen we jou graag onder in wat onze duurzaamheidsprojecten precies inhouden. Elke twee weken stellen we een nieuw project voor. In deze editie hebben we het over hoe het gebruik van geotextiel projecten duurzamer kan maken.

Als je in een bouwproject  grond moet scheiden, filteren, versterken, beschermen of afvoeren, is geotextiel de aangewezen oplossing. Geotextiel is gemaakt van synthetische vezels, zoals polypropyleen of polyester, en wordt gebruikt in de aanleg van wegen, luchthavens of stortplaatsen. Deze oplossing wordt vaak gebruikt als scheidingslaag tussen verschillende grondsoorten om vermenging te voorkomen, als filter om te voorkomen dat bodemdrainagesystemen verstopt raken, of als versterking om bodemstructuren extra stevigheid te geven. Ze kunnen worden gemaakt in verschillende diktes, sterktes en doorlaatbaarheden om te voldoen aan de specifieke behoeften van een bepaald project.

B.I.G. is marktleider in het maken van deze oplossing. Naast het feit dat het gebruik van geotextiel projecten op lange termijn duurzamer kan maken, blijven we binnen B.I.G. ook werken aan de verduurzaming van het product, het geotextiel, zelf.

De luchthaven van Oostende

De heraanleg van een landingsbaan van de luchthaven van Oostende is een perfect voorbeeld van het gebruik van geotextiel in bouwprojecten. Onze oplossing werd verkozen boven de conventionele methode waarbij 10 centimeter grind zou worden aangebracht om de asfaltstructuur te versterken. "We analyseerden de vermindering van de koolstofimpact op verschillende niveaus", zegt Simon De Meyer, projectingenieur bij B.I.G. Innovation. "Als we het geotextiel tegenover het conventionele grind zetten, zagen we dat het transport voor de levering van het product veel  lager lag. Voor de grindoplossing waren 593 vrachtwagens nodig; voor onze oplossing 3. De meest gebruikte polymeren bij de vervaardiging van geotextiel zijn polypropyleen en polyester. Wij gebruiken polypropyleen, en als je dat afzet tegen polyester, zie je dat de keuze voor polypropyleen boven PET een CO2-besparing oplevert van 17.920 kg CO2. Bovendien halen we met een product van zeer laag gewicht uitstekende prestaties, door het gewicht laag te houden besparen we waardevolle grondstoffen. Een efficiënte en weinig CO2-intensieve oplossing dus.”

Groenere procesfactoren

Nele Cattoor, Product Compliance and Regulatory Affairs Manager, vult aan dat daarnaast ook de verschuiving naar groene energie en gerecyclede materialen op de agenda staat: "Het product technisch duurzamer maken zal moeilijk zijn, maar we pakken de factoren rond het productieproces aan. Produceren op groene energie is daar één van. Een andere kan het gebruik van gerecycleerde materialenzijn ." Het integreren van gerecyclede materialen blijkt een struikelblok voor de markt, omdat de technische norm die de markt vraagt het opnemen van gerecyclede materialen verbiedt als je een houdbaarheid van 100 jaar wilt claimen. "Technisch is het mogelijk. In agrotextiel is het mogelijk om tot 40% gerecycled materiaal toe te voegen, met behoud van dezelfde prestaties, maar de technische eisen liggen in dit gevallager.. Aangezien geotextiel een lange levensduur vereist, is het gebruik van gerecycled materiaal een grotere uitdaging. Maar het is mogelijk," zegt Simon De Meyer.

Bezoek van het Europees Parlement

Op aanbeveling van de European Association of Geosynthetic product Manufacturers (EAGM) nodigde B.I.G. op 20 januari een Europees parlementslid uit om het met hem te hebben over geotextiel en het duurzaamheidsverhaal dat daar al dan niet gekoppeld aan kan worden. "De Europese Commissie bereidt wetsvoorstellen  voor, en die moeten daarna in het parlement gestemd worden. Stel dat de regels rond het gebruik of de productie van geotextiel worden aangescherpt, dan moeten de parlementsleden weten wat geotextiel is en welke kansen en uitdagingen er aan deze oplossing verbonden zijn. Parlementslid Tom Vandekendelaere had daarom die specifieke kennis nodig om de gevolgen, het gebruik en de voordelen van geotextiel te kunnen beoordelen," zegt Nele Cattoor.

End-of-life blijft een uitdaging

Tijdens het bezoek was het ook belangrijk om de pijnpunten bloot te leggen. Een van die pijnpunten is dat geotextiel bijzonder moeilijk te recycleren is. "Het end-of-life verhaal van een geotextiel is nog steeds erg lastig. De bedoeling van geotextiel is dat het een immense levensduur heeft. Als het eenmaal verwijderd moet worden, is het onmogelijk om het te recycleren. Dit zijn stappen die de industrie nog moet zetten, maar het is aan ons om daarin het voortouw te nemen!"

B.I.G. is on course to achieve a zero environmental footprint by 2030. That is right, zero. To make this journey more tangible, we would like to offer you a passenger’s seat from which you will be able to really get up close and immerse yourself in our various sustainability projects. In this edition How the use of geo synthetics can make projects more sustainable.