Terug

Route 2030: Verantwoord waterbeheer als een belangrijk onderdeel van duurzame evolutie

Corporate

B.I.G. timmert aan de weg om de ecologische voetafdruk naar nul te reduceren tegen 2030. Dat klopt, nul. Om de weg ernaar toe tastbaar te maken, nemen we jou graag mee langs verschillende van onze duurzaamheidsprojecten. In deze editie: Verantwoord waterbeheer als een belangrijk onderdeel van duurzame evolutie.
 
Voor al het leven op aarde is water van levensbelang. Toch raakt deze ooit zo overvloedige grondstof tegenwoordig opgedroogd en hebben steeds meer regio's te kampen met waterschaarste. De problemen rond waterschaarste en watervervuiling zouden ons allemaal moeten verontrusten. De belangrijkste problemen? Naast de landbouw- en energiesector wordt het grootste deel van het water in de wereld gebruikt door industriële organisaties. B.I.G. is geen uitzondering. Water is een onvervangbare bron in sommige van onze activiteiten. In 2023 voerden we een waterstressbeoordeling uit aan de hand van de SDG 6-indicator die het waterstressniveau definieert aan de hand van zoetwateronttrekking in verhouding tot de beschikbare zoetwatervoorraden. Het resultaat: 7 van onze 13 B.I.G.-productielocaties zijn gebieden met gemiddelde of hoge waterstress.

Expertisecentrum voor water 

We zijn ons bewust van het effect dat onze waterafdruk heeft op de omgevingen en gemeenschappen waarin we actief zijn. Specifieke doelstellingen, op fabrieks- en organisatieniveau, zijn begin 2024 gedefinieerd door ons Center of Excellence for Water. “In 2023 hebben we veel energie gestoken in het doorgronden van het waterverbruik van onze Groep: hoeveel water we gebruiken, bij welke activiteiten en waar het vandaan komt. Het heeft geen zin om doelstellingen te formuleren als hierover geen duidelijkheid bestaat. Nu is dat wel zo, dus werken we aan actieplannen voor alle vestigingen", zegt Matteo Agostini, voorzitter van het Center of Excellence for Water. In die actieplannen beschrijven we wat we willen bereiken; we willen water op een verantwoorde manier betrekken en waterbeheer bovenaan de agenda van elke vestiging zetten, ons verbruik van grondwater en gemeentelijk water in de hele Groep met 20% verminderen ten opzichte van 2022, en ons verbruik van oppervlaktewater verminderen en het minstens zo zuiver terug in de natuur brengen als het oorspronkelijk was. Om onze impact tot een minimum te beperken, blijven we bovendien nieuwe technologieën onderzoeken om onze ambities naar een hoger niveau te tillen.

Veranderingen in bedrijfsactiviteiten 

Ons wereldwijde waterverbruik steeg in 2023. De belangrijkste reden is dat onze Polymers-afdeling in de VS het hele jaar operationeel was, terwijl in 2022 de activiteiten tijdelijk werden stilgelegd om grootschalig onderhoud mogelijk te maken. En aangezien Pinnacle Polymers oppervlaktewater gebruikt voor koeling, maakt dit een groot verschil. Veranderingen in de activiteiten kunnen ook zorgen voor een daling in het waterverbruik. Het verbruik van gemeentelijk water door B.I.G. daalde bijvoorbeeld met 10%, maar dat was gedeeltelijk te verklaren door verminderde activiteiten. 

Vooruitgang op het gebied van waterbeheer

Maar we hebben ook duidelijke vooruitgang geboekt op het gebied van waterbeheer in 2023. Ons wereldwijde grondwaterverbruik daalde met 25%. Een deel van die vooruitgang kan ook worden gelinkt aan de aanhoudende inspanningen van de teams van Beaulieu Fibres International in Italië en Beaulieu Flooring Solutions Europe in België om hun verbruik van grondwater te verminderen. In onze Italiaanse vestiging daalde het waterverbruik met 25% tegenover 2021. Daarnaast steeg ons wereldwijde verbruik van regenwater met 60%. Stortwater vertegenwoordigt nog steeds een klein deel van ons totale waterverbruik, maar elke stap telt. En natuurlijk hebben veel vestigingen waterbeheer tot topprioriteit gemaakt. Onze teams van Needle Felt en Polychim zijn bijvoorbeeld succesvol begonnen met het vervangen van zoet water door regenwater. Bovendien hebben we met Tessutica bereikt dat we in 2023 100% regenwater en gerecycled water gebruiken.

Interne waterprijs

“Voortbouwend op het meer bekende concept van carbon pricing, onderzoeken we de haalbaarheid en toegevoegde waarde van interne waterprijs”, legt Clara Carelli, Group Sustainability Director, uit. “Deze aanpak houdt rekening met de sociale, ecologische en economische risico's en voordelen van waterbeheer. De 'prijs' wordt vervolgens gebruikt om bedrijfsbeslissingen te onderbouwen over waterverbruik, waterrecycling, waterlozing, etc. Met andere woorden, interne waterprijsstelling kan helpen om de stimulans en steun te creëren die nodig zijn voor investeringen in projecten met een grote impact. In 2024 zullen we verder onderzoeken hoe we deze strategie in onze Groep kunnen implementeren", besluit Clara Carelli.

route 2030 water steward