Terug

Validatie van B.I.G.’s doelen voor het Science Based Targets-initiatief (SBTi)

Corporate

Onlangs zijn onze vooropgestelde doelen om te voldoen aan het Science Based Targets-initiatief (SBTi) door de organisatie gevalideerd als wetenschappelijk onderbouwd. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) biedt een kader voor bedrijven bij het zetten van emissiereductiedoelen om op basis van klimaatwetenschap de doelstellingen van het Akkoord van Parijs (2015) te halen. Deze validatie stelt B.I.G. in staat om een volgende stap te nemen in het initiatief.

Akkoorden van Parijs

Laten we terugkeren naar 2015. In december van dat jaar werd het Akkoord van Parijs ondertekend, waarmee doelstellingen werden vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken en landen naar een duurzame toekomst te leiden. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) kwam voort uit dit akkoord en biedt bedrijven een kader voor het stellen van emissiereductiedoelen. Doelen worden als wetenschappelijk onderbouwd beschouwd als ze in lijn zijn met wat de nieuwste klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen - de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau. Het initiatief wordt ondersteund door het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

SBTi: Wereldwijd erkende norm

De eerste stap om deel te nemen aan het SBTi-initiatief is het ondertekenen van de intentieverklaring, die B.I.G. begin 2023 heeft ingediend. De eisen voor onze sector om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, waren op het moment van onze toezegging een vermindering van ten minste 42% in Scope 1 & 2 emissies en ten minste 30% in Scope 3 emissies. De volgende stappen omvatten het indienen van onze doelen om de ecologische voetafdruk te gaan beperken. SBTi-experts valideerden onze doelen en zorgden ervoor dat het GHG-protocol en de aannames correct werden toegepast.

Voortgang rapporteren

Het traject eindigt niet met de validatie van de voorgestelde doelen. We zullen jaarlijks verslag uitbrengen over onze voortgang, altijd vergeleken met ons basisjaar 2021. Het is dus cruciaal dat iedereen bij B.I.G. blijft werken aan Shaping sustainable living, together.

sbt