Terug

Route 2030: Krachten bundelen in de Sustainable Consumption Pledge

Corporate

Om onze toewijding aan het helpen van onze planeet te benadrukken, hebben we ons onlangs aangesloten bij de Sustainable Consumption Pledge. Dit is een vrijwillige samenwerking die de Europese Unie samen met bedrijven op touw heeft gezet om de duurzaamheid van productie en consumptie te verbeteren en zo andere regelgevende acties aan te vullen.

De Sustainable Consumption Pledge is een oproep tot actie en spoort bedrijven zoals Beaulieu aan om te bouwen aan een duurzame toekomst voor Europa. Door deze belofte aan te gaan, verbinden we ons ertoe om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door doelen te stellen die de komende jaren gemeten en gecontroleerd kunnen worden. We vergroten de circulariteit van onze activiteiten en respecteren sociale duurzaamheid in onze toeleveringsketen.


Volledig in overeenstemming met ons doel

“De Sustainable Consumption Pledge sluit perfect aan bij ons doel ‘Shaping sustainable living, together’”, zegt Clara Carelli, Group Sustainability Director. “Deze pledge biedt ons de mogelijkheid om op transparante wijze onze engagementen te communiceren. We willen een betere toekomst opbouwen door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, een meer circulaire economie te omarmen, voor mensen te zorgen en op een ethisch verantwoorde manier zaken te doen. Het is ook een manier om te kunnen samenwerken met anderen: we zijn van mening dat overheden, burgers en bedrijven dringend de handen ineen moeten slaan. Pledges zoals deze zijn daarvoor cruciaal.”


Meetbare parameters

Sterke verbintenissen, acties en rapportering zijn de drie pijlers die aan bod moeten komen om deel te nemen aan de Sustainable Consumption Pledge. Daarnaast is het essentieel om duidelijk meetbare parameters te hebben voor de ondernomen acties. “We liggen op schema met sommige doelstellingen en moeten andere doelstellingen versneld aanpakken. We hebben onze plannen echter niet gewijzigd; die zijn dezelfde gebleven zoals diegene binnen onze Route2030 roadmap", vervolgt Clara Carelli.


Deelnemen aan een gemeenschap van pioniers

Zowel Business to Consumer- als Business to Business-bedrijven kunnen zich aansluiten bij de Sustainable Consumption Pledge. In principe kan elk bedrijf dat invloed heeft op consumenten en, meer in het algemeen, consumentengedrag, meedoen. “Een aantal grote namen, maar ook start-ups en innovatieve bedrijven maken deel uit van deze verbintenis. Wij wilden ons aansluiten bij deze groep toonaangevende bedrijven die de moed hebben om ambitieuze verbintenissen aan te gaan. We weten misschien niet altijd de oplossing of hoe we onze doelen precies kunnen bereiken, maar we zijn bereid om ze na te streven, risico's te nemen en een positieve impact te creëren.”


Reshapers binnen B.I.G. en daarbuiten

“Onze Route2030 stuurt acties aan om de manier waarop we produceren en de oplossingen die we bieden te hervormen. Ik geloof niet dat deze pledge onze huidige aanpak zal veranderen. Wat betreft onze marketing: transparante en eerlijke marketing op basis van feiten en wetenschap is altijd al onze werkwijze geweest. Door deze belofte na te komen, hopen we anderen te inspireren. We willen een beweging creëren! Reshapers binnen B.I.G. en daarbuiten!”

Beaulieu - Sustainable Consumption Pledge