Terug

Route 2030: Turfgrass verandert afval in kunstgras

Corporate

Onze visie voor B.I.G. bestaat erin actief mee te bouwen aan een betere toekomst. Dat doen we door onze ecologische voetafdruk tot nul terug te dringen. Dat lees je goed: nul. Met onze reeks 'Route 2030' maken we onze doelstelling concreet en dompelen we je graag onder in onze diverse duurzaamheidsprojecten. Elke twee weken delen we een nieuw project In deze editie: Turfgrass verandert afval in kunstgras.

Een van onze duurzaamheidsdoelstellingen is een afvalvrij, industrieel bedrijf te worden. Om dit te bereiken, concentreren we ons op verschillende strategieën. Enerzijds proberen we de hoeveelheid afval die onze installaties genereren drastisch te verminderen. Anderzijds streven we ernaar om al het resterende afval te hergebruiken of te recycleren - intern of met partners. Een sprekend voorbeeld over hoe we intern afval hergebruiken is Recyarn, een project waarmee we een grote stap zetten richting ‘groener’ kunstgras.

Inspelen op de nieuwe behoeften van onze consumenten

"Wat is het woord dat altijd blijft hangen als je het woord kunstgras' hoort?", vraagt Nuria Villena Lerin, R&D Manager bij Turfgrass. "Inderdaad, ‘kunst’. Sinds een tijdje, zijn mensen milieubewuster geworden waardoor sommigen kunstmatige producten zoveel mogelijk proberen te mijden. Maar laat het net dat zijn waar wij willen op inspelen: duurzaamheid en kunstmatigheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Beter nog, we integreerden recent gerecycleerde materialen uit externe en interne afvalstromen in onze kunstgrasproductie."

Een 3-stappenplan

"Samen met interne en externe partners ging Turfgrass voluit voor dit Recyarn project. Na het opmaken van een uitgebreide business case, inclusief mogelijke risico's, de nodige investeringen en potentiële recyclingpartners, onderzochten we de soorten polymeren, voorbehandelingen, additieven, het extrusie proces, etc. om zo een proceshandboek op te stellen. Als laatste stap, analyseerden we de levenscyclus van kunstgras om op die manier het succes van het project te kunnen meten. De eerste resultaten van dit 3-stappenplan zijn veelbelovend: we integreerden met succes reeds 5% afval, 100% afkomstig van ons intern afvalmateriaal, in onze mono filament vezels.

We blijven onszelf uitdagen

"Hoewel 5% misschien niet zo veel lijkt, durven we te stellen dat dit een belangrijke eerste stap is om dit product volledig circulair te maken. Maar we zouden B.I.G. niet zijn als we genoegen zouden nemen met deze mijlpaal. Nu streven we er naar om met het huidige gerecycleerde materiaal de lat naar 10% te tillen en met nieuwe gerecycleerde materialen nog verder te gaan. Want wist je dat het hergebruiken van afval betekent dat we ook minder ruwe grondstoffen nodig hebben om kunstgras te produceren? Dit is alvast een eerste goede stap om van kunstgras een circulair product te maken."

Route 2030 Recyarn